CE-märkning – Vad är det som gäller?

Inom EU finns ett stort antal direktiv, regler och riktlinjer som syftar till att garantera att din produkt håller hög säkerhet och kvalitet, och genom att CE-märka din produkt visar du att du följer de reglerna.

Du måste CE-märka en produkt för att få sälja den inom EES. Men bara om den faller under EU-direktiv. Du kan även kolla den så kallade Blå boken för stöd i hur du läser ut de olika direktiven. Är du intresserad av CE-märkning, läs mer på denna sajt.

Hur går CE-märkningen till?

Du som tillverkare måste vidta vissa åtgärder för att få CE-märka din produkt. Bland annat så måste du kontrollera produktens kvalitet och säkerhet enligt EU-standard. Du behöver också kontrollera att din produkt följer EU-kraven för miljö och hållbarhet.

Om din produkt medför särskilda risker får du inte lov att kontrollera säkerheten själv. Det kan till exempel gälla produkter som är trycksatta eller innehåller särskilt brandfarliga delar. Du måste alltså ta reda på om du kan göra säkerhetskontrollen själv. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid säkerhetskontroller.

För att CE-märka din produkt går du alltså igenom sex steg. När du sedan gått igenom alla sex stegen så är CE-märkningen klar och du kan sälja din vara inom EU och EES.