Börja med valutahandel

Har du ett intresse för affärer och kanske redan håller på med aktier så kanske det är dags att börja med valutahandel. Fler och fler ger sig in i denna bransch och det är alltid lockande med något nytt och något som man inte har hållit på med tidigare. Som många affärer så kan det innebära en del risker och valutahandel är inte något undantag utan det är ett risktagande att handla med valutor.

Som med mycket så gäller det att man lär sig hur detta med valutahandel fungerar, för vissa så kanske man redan har en hum om hur det fungerar. Andra kanske behöver mer information hur det hela går till. Även om man har kikat på en del valutamäklare så är det alltid en fördel att läsa på innan man sätter igång på allvar. Många mäklare har så kallade demo konton där man kan prova sig fram utan att satsa något eget kapital. På så sätt så riskerar man inget för att få mer kunskap om hur just en valutamäklares konton fungerar.

Grundläggande kan man säga att handla med valutor innebär att man köper och säljer i valutapar. Det vill säga att du säljer en valuta för att köpa en annan exempelvis SEK till US Dollar. Om då dollarn ökar i värde så säljer man den valutan och gör därmed en vinst. Det går att jämföra med aktiehandel på så vis att man köper och försöker sälja med vinst. Men valutan rör sig betydligt snabbare än vad en valuta gör så det gäller att vara alert och göra sina affärer i absolut rätt ögonblick.

Vad är bitcoin?

Bitcoin är en digital valuta som skapades 2009. Den person man brukar uppge som bitcoins skapare är Satoshi Nakamoto, vilket förmodligen är en pseudonym. Bitcoin skapades med syftet att göra det möjligt att sköta betalningar via internet på ett nytt sätt, där betalningen går direkt mellan köpare och säljare, utan att ta vägen via en tredje part, till exempel en bank eller ett kreditkortsföretag.

Bitcoin är en valuta som inte tillhör något land, och som inte är knuten till någon centralbank. På det sättet kan valutan stå helt fri från att påverkas av politiska strömningar, och riskerar inte att hamna i ett monopolliknande betalsystem. Det är en valuta som på många sätt är alternativ.

För att säkerheten och sekretessen ska upprätthållas med bitcoins system använder man sig av kryptering. Man har skapat en distribuerad databas som är utspridd över de olika noder som tillsammans utgör P2P-nätverket, för att man ska kunna journalföra transaktioner som sker. Syftet med det är att det ska vara säkert, bland annat genom att det bara är ägaren av valutan som ska kunna använda den. Eftersom pengarna försvinner från den digitala plånboken så fort de är använda går de bara att använda en gång.

P2P-nätverket är det nätverk som används för alla överföringar av pengar. Det är uppbyggt så att det i stort sett går att göra anonyma transaktioner via sin plånboksfil. Det finns ingen central administration, och det är en viktig del av bitcoins tanke och struktur. Genom det blir det nämligen omöjligt för myndigheter eller andra att manipulera värdet eller skapa inflation, till exempel genom att skapa fler bitcoins.

Bitcoin är fortfarande en väldigt liten valuta, och användandet sker i liten skala. När det gäller betalningar som sker över nätet är det möjligt att göra överföringar till andra privatpersoner. För vissa internettjänster går det att betala med valutan, liksom det i vissa nätaffärer går att handla varor för bitcoins.