Behov av nya företagslokaler

Nu när vi kan komma tillbaka till kontoret är det många som vill fortsätta arbeta delvis på distans, det är något som alltfler företag undersöker. Det innebär förändrat behov av lokaler.

En annan grupp som letar lokaler är mindre företag som gått otroligt bra trots pandemier och allt, de växer och behöver mer plats. Andra behöver minska sina lokaler för att passa en ny organisation. Oavsett behov så är en bra lokal viktig och en bra hyresvärd som till exempel Kraftstaden kan motsvara dina förväntningar.

Öppet landskap eller egna rum

Det kommer alltfler undersökningar som ser att öppna landskap inte ger de fördelar som tidigare sagts. Tvärtom är egna rum bäst. Dock verkar fler se att en mix tar det bästa från båda världar. Har ni ett öppet kontorslandskap, finns åtgärder som kan förbättra miljön och samarbetet. Här kan en bra hyresvärd vara ett bra bollplank som kan genomföra åtgärderna.

Har ni däremot egna rum som inte används, kan ni minska ned ytan och antal rum. Då får ni starta en rotation så det inte bli huggsexa om rummen. Låt era medarbetar arbeta delvis hemma och ha rum samt mötesrum på kontoret. Då kan ni få den bästa av två världar.